Cyfrowe

Moje grafiki komputerowe powstają w dość złożony sposób, bo nie są wyłącznie dziełem samego komputera. Są to prace wykonane ręcznie za pomocą dynamicznego pióra elektronicznego na profesjonalnym tablecie graficznym. Niektóre prace pozostawiam jako ostatecznie zakończone i zostaną wydrukowane w ilości numerowanych i sygnowanych pięciu sztuk. Mamy dziś do dyspozycji bardzo dużo różnych mediów i często powstają prace wykonane jednocześnie w różnych technikach i za pomocą różnych narzędzi. Traktuję tak również niektóre moje prace wykonywane na komputerze, które jako pliki komputerowe są jednym z etapów powstawania ostatecznego dzieła. Tym pracom nie nadaję tytułów - nazywam je ogólnie z angielska DIGIPAINT'ami albo DIGIDZIEŁA'mi.